การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.siplors.com คลิกเมนู “ลงทะเบียน”

 

2. เข้าสู่หน้า ลงทะเบียน จะสามารถลงทะเบียนได้สองวิธีคือ

  • ลงทะเบียนโดย เฟซบุ๊ก และ อีเมลจาก gmail
  • ลงทะเบียน กับเว็บไซต์โดยตรง

 

3. หากต้องการลงทะเบียนโดย facebook หรือ gmail ให้คลิกไปที่โลโก้ของ Facebook หรือ gmail ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง จากนั้นเลือก ปุ่ม create a new account

เมื่อเข้าระบบได้แล้ว สามารถลงประกาศขายสินค้าได้ทันที