สภาพดีเยี่ยม, ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ, วิทยุดาวเทียม, ระบบ GPS โรงงาน