สภาพดีเยี่ยม, เก็บรถในโรงรถเสมอ, ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ